Forlig sikre pension af godtgørelser

handshakeEt forlig der fremadrettet sikre pension af godtgørelser, forhindrede i sidste øjeblik at overenskomstparterne på Serviceoverenskomsten skulle gennem en faglig voldgift for at finde afklaring omkring overenskomstens række vide når det netop handler om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og beregning af arbejdsmarkedspension.

 

Det forlig som endeligt faldt på plads dagen før den aftalte faglige voldgift skulle have været afviklet, har den betydning at der fra og med 1. januar 2017 skal beregnes arbejdsmarkedspension når en virksomhed der er omfattet af Serviceoverenskomsten skal udbetale en fratrædelsesgodtgørelse, hvilket skal ske såfremt en medarbejder med mindst 10 års anciennitet opsiges og som konsekvens deraf fratræder.

Morten Eriksen der er formand i Rengøring og Service forklarer baggrunden og motivationen bag det forlig som overenskomstparterne kunne nå enighed omkring.

”Som udgangspunkt havde vi jo rejst krav om at arbejdsgiverne skulle anerkende at der skal beregnes, indberettes, og indbetales arbejdsmarkedspension når der udbetales en fratrædelsesgodtgørelse efter Serviceoverenskomstens bestemmelser. ”

”Det forlig vi så har valgt at acceptere betyder egentlig at vi har fået medhold i vores tolkning af Serviceoverenskomstens regler, når det kommer til spørgsmålet om hvorvidt der skal beregnes pension af godtgørelser eller ej. ”

”Men ofte er det jo sådan med forlig at man må give en eller anden form for indrømmelse, og i dette tilfælde har vi accepteret at vores tolkning af overenskomsten først har effekt fra og med 1. januar 2017, hvilket jo derved betyder at vi således ikke kikker bagud men alene har fokus på fremtiden. ”

”Det forlig der nu ligger omkring dette spørgsmål, skal man vurderer op mod den procesrisiko som jo altid findes, når et fortolkningsspørgsmål skal afgøres ved en faglig voldgift, og det var altså vores endelige vurdering at det ville være en taktisk brøler, såfremt vi havde afslået det fremlagte forligstilbud, og så efterfølgende havde tabt den planlagte faglige voldgift. ”

”Dette forlig følger som afslutning på en omfattende oprydning når det kommer til manglende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser efter Serviceoverenskomstens regler. ”

”Det hele startede med at vi tilbage i 2014 kunne konstaterer at rigtig mange medarbejdere i branchen faktisk ikke fik udbetalt fratrædelsesgodtgørelser når de efter mere end 10 års ansættelse hos deres arbejdsgiver blev opsagt og efterfølgende fratrådte. ”

”Efter at have brugt noget tid på at få skabt overblik over omfanget fik vi samlet sikret efterbetaling af fratrædelsesgodtgørelser for mere end 1 million kroner, og herefter opstod der så tvist omkring hvorvidt der også skal betales pension af godtgørelser, hvilket vi ved dette forligt så endeligt har fået afklaret til medarbejdernes fordel. ”

”Udover at det samlede tidsforløb, sniger sig op på mere end to år, fra vi opdager at der findes et problem omkring fratrædelsesgodtgørelser, til vi nu kan betragte sagen som fuldt og helt afsluttet, så er vi udmærket tilfredse med det samlede resultat, da det jo tydeligvis har den effekt at medarbejderne i branchen nu står bedre stillet, end da vi i sin tid kastede os over opgaven med at få styr på disse udbetalinger af fratrædelsesgodtgørelser under Serviceoverenskomsten. ”

Skriv et svar