OK17

Forhandlingerne omkring en fornyelse af rengøring og servicebranchens Serviceoverenskomst, er nu endeligt afsluttet og resultatet skal nu vurderes af medlemmerne i Rengøring og Service.

 

Et enigt forhandlingsudvalg, bestående af i alt 24 repræsentanter fra landssammenslutningen for Rengøring og Service, de to afdelinger Rengøring og Service Øst og Rengøring og Service Vest samt lokale tillidsrepræsentanter fra flere af branchens forskellige arbejdspladser anbefaler at medlemmerne af Rengøring og Service stemmer ja til det samlede overenskomstresultat.

 

Det samlede resultat består af flere forskellige konkrete elementer, men særligt følgende elementer bør man som medlem af Rengøring og Service hæfte sig særligt ved:

 

 • Præstationslønnen reguleres pr. 15. marts 2017 fra kr. 136,06 til 138,56
 • Præstationslønnen reguleres pr. 15. marts 2018 fra kr. 138,56 til 141,06
 • Præstationslønnen reguleres pr. 15. marts 2019 fra kr. 141,06 til 143,56

 

 • Fritvalgsopsparingen justeres pr. 15. marts 2017 fra 2,0 % til 2,7 %
 • Fritvalgsopsparingen justeres pr. 15. marts 2018 fra 2,7 % til 3,4 %
 • Fritvalgsopsparingen justeres pr. 15. marts 2019 fra 3,4 % til 4,0 %

 

 • Aftentillæg forhøjes pr. 15. marts 2017 fra kr. 14,28 til 14,51
 • Aftentillæg forhøjes pr. 15. marts 2018 fra kr. 14,51 til 14,74
 • Aftentillæg forhøjes pr. 15. marts 2019 fra kr. 14,74 til 14,98

 

 • Nattillæg forhøjes pr. 15. marts 2017 fra kr. 18,59 til 18,89
 • Nattillæg forhøjes pr. 15. marts 2018 fra kr. 18,89 til 19,19
 • Nattillæg forhøjes pr. 15. marts 2019 fra kr. 19,19 til 19,50

 

Udover disse beskrevne reguleringer, så indeholder overenskomstfornyelsen blandt andet også følgende elementer:

 

 • Aftale om fuld løn under forældreorlov, børns sygdom samt børns hospitalsindlæggelse
 • Aftale om børneomsorgsdage
 • Aftale om afspadsering af systematisk overarbejde samt sygdom og afspadsering
 • Aftale om forbedrede forhold for tillidsrepræsentanter, bl.a. aftale om vederlag
 • Aftale om mulighed for lokalløn
 • Aftale om seniorordning
 • Aftale om udvalgsarbejde om arbejdstakt
 • Aftale om fremtidens kompetencebehov inden for rengøringsbranchen og opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste
 • Aftale om øget bidrag til Servicebranchens Samarbejdsfond
 • Aftale om aflønningsmodeller for nyansatte samt etablering af brancheanciennitetstillæg
 • Aftale om reguleringer for skadeservice
 • Aftale om reguleringer for levnedsmiddelindustrien
 • Aftale om reguleringer for togservice

 

Alle de beskrevne elementer kan man studere nærmere da samtlige 33 protokollater, som udgør det samlede resultat af forhandlingerne på Serviceoverenskomsten findes her

Skriv et svar