Bortvisning

Bliver du bortvist fra dit arbejde, skal du STRAKS kontakte din tillidsrepræsentant eller fagforeningen Rengøring og Service

Det er meget alvorligt når en arbejdsgiver vælger at bortvise en ansat. Det kan kun ske hvis man har lavet noget der er rigtigt alvorligt, som f.eks. at udeblive fra en vagt eller ved tyveri

Når en arbejdsgiver vælger at bortvise en ansat, skal der være klare beviser for den påstand der er for en bortvisning

Hvis en arbejdsgiver vælger at bortvise en ansat, skal det ske med det samme de bliver klar over situationen. Typisk vil de kalde en ansat til samtale, og her skal du være opmærksom på at du har ret til at have en tillidsrepræsentant eller en anden person med, sådan at du har et vidne, der kan høre hvad der bliver sagt

Hvis man bliver bortvist, betyder det også at man ikke fortsat vil få løn

 

Hvad skal du gøre hvis du bliver bortvist?

Du skal straks kontakte fagforeningen Rengøring og Service

 

Rengøring og Service vil straks kontakte arbejdsgiveren for at få et lokalt forhandlingsmøde i stand. På mødet vil bortvisningsgrunden igen blive drøftet. Hvis det overhovedet er muligt, vil man forsøge at få omstødt bortvisningen og få en ordinær opsigelse eller en skriftlig advarsel

Kontakt med det samme fagforeningen Rengøring og Service

Skriv et svar