Arbejdsskade/Arbejdsulykke

Hvad skal du gøre hvis du eller en kollega, får en arbejdsskade ved en ulykke på din arbejdsplads

 

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en pludselig og  uventet skade der opstår i forbindelse med arbejdet, og som medfører en eller anden form for personskade

For at en skade kan anerkendes som en Arbejdsskade, skal det være en pludselig opstået skade i forbindelse med dit arbejde

 

Skader der er sket ved langvarig gentaget arbejde 

Arbejdsbetingede lidelser er skader sket ved fx lang tids arbejde. F.eks. arbejde i en forkert arbejdsstilling eller opstået eksem som er fremkommet i løbet af en længere periode. Disse skader skal anmeldes af skadelidtes egen læge. Erhvervssygdomme indtræder allerede, når din læge vurderer, at en sygdom muligvis er arbejdsbetinget

Din læge eller din arbejdsplads har pligt til at anmelde sygdomme, som kan skyldes dit arbejde

Har du brug for hjælp, kontakt Rengøring og Service

 

Anmeldelse af skader

Det er vigtigt, at alle medarbejdere og arbejdsledere er bekendt med, at en arbejdsulykke skal anmeldes til nærmeste overordnede straks efter ulykken og helst inden arbejdstids ophør, eller senest dagen efter (ved fx natarbejde)

Din arbejdsgiver har pligt til, at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab, senest 9 dage efter, at en ulykke er sket

Som tilskadekommen har du ret til, selv at anmelde en arbejdsskade inden for et år efter en arbejdsulykke eller konstateret erhvervssygdom

Vil din læge IKKE anmelde en arbejdsskade eller erhvervssygdom, så henvend dig hos Rengøring og Service så hjælper vi dig

 

Arbejdsskade styrelsen, har skiftet navn til – Arbejdsmarkedets Erhvervsskikring.

Arbejdsskadesagen skal køres igennem, Arbejdsmarkedets Erhvervsskikring, når den er anmeldt

På denne hjemmeside kan du læse meget mere om f.eks. hvordan man anmelder en sag, og hvordan en sagsbehandling vil foregå.  Link http://www.aes.dk/

 

Henvend dig til din arbejdesmiljørepræsentant eller i din fagforening Rengøring og Service hvis du er i tvivl

Skriv et svar