Advarsel

Det er din arbejdsgiver der kan give dig en advarsel

Den kan gives på 2 måder

  • Den ene gives mundtligt
  • Den anden gives skriftligt

 

Mundtlig advarsel

Når det er en mundtlig advarsel, kan det være for mindre ting din arbejdsgiver mener at du ikke har gjort tilfredsstillende

Den gives ofte, for at give dig mulighed for at rette op på det, der menes du ikke har gjort tilfredsstillende

 

Skriftelig advarsel

Nogle gange kan det være en skriftlig advarsel, oftest efter at de har givet dig en mundtlig advarsel først

Er det en skriftlig advarsel. Skyldtes det ofte, at det de mener at give advarslen for, er noget du har fået påtalt før

 

HVIS du får en skriftelig advarsel. Skal det beskrives, hvad det er de giver advarslen for, og hvorfor det giver grund til at de gør det og de skal skrive, hvordan du kan ændre din adfærd og hvad der vil ske hvis du ikke gør det

Du skal kvittere skriftligt for modtagelsen af advarslen, uanset om du er enig i indholdet eller ej. Det betyder bare at du har modtaget den, ikke at du hverken er enig eller uenig

 

Er du uenig

Hvis du ikke er enig i den advarsel du har modtaget, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller fagforeningen Rengøring og Service

Tillidsrepræsentanten eller fagforeningen vil sammen med din arbejdsgiver, drøfte din situation. Vi vil forsøge at løse problemet sammen med din arbejdsgiver

Vi vil her samtidig drøfte, i samarbejde med dig, og din arbejdsplads, hvor længe din advarsel skal gælde og give dig tid til at rette op på forholdet, du har fået den for

Hvis firmaet ikke syntes, at du efterlever advarslens indhold, er det dem der skal reagere på det. Gør de ikke det, er de nød til at give en ny advarsel for den samme forseelse, en gang til

 

Henvend dig altid til din tillidsrepræsentant eller kontakt din fagforening Rengøring og Service

Skriv et svar