Feriegodtgørelse, ferie og feriefridage

Virksomherderne skal udbetale feriepenge i henhold til Ferieloven

Hovedorganisationens standardaftale A (feriekortordningen) er gældende

 

Hvordan optjener du feriepenge

For hver måned du er ansat, optjener du ret til 2,08 dages ferie, som på et helt år giver ret til 25 dages ferie (5 ugers ferie)

Hvoraf 3 ugers sammenhængende ferie holdes i ferieperioden mellem 1. maj og 30. september (sommerferie)

Virksomheden skal også betale sygeferiegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling under medarbejderens fravær, ved sygedom eller tilskadekomst fra 1. syge fraværsdag

 

5 Feriefridage

Medarbejderen har ret til 5 feriefridage

Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie

 

Overførsel af 5. ferieuge

Medarbejderen og arbejdsgiveren kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage udover 20 dage kan overføres til det efterfølgende ferie år

 

Læs mere i overenskomsten

Læs mere i din overenskomst her.

 

Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller til fagforeningen Rengøring og Service, hvis du er i tvivl

Skriv et svar