Ansættelseskontrakt

Når du starter på en ny arbejdsplads har du krav på en ansættelseskontrakt. Det skal ske inden for en 1. måned, ellers kan du kræve en bod

Det er vigtigt at du altid får en ansættelses kontrakt, da det er er din måde at kunne bevise hvad det er i har aftalt, da du blev ansat

Der er en lov (ansættelsesbevisloven) omkring hvad en sådan kontrakt skal indeholde og her er råd til, hvad der kan være godt at få nedskrevet

 

Lovgivningen siger at din ansættelseskontrakt skal indeholde

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse

 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder, hvis der ikke er et fast arbejdssted. Der skal også oplyses om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse

 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori

 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse

 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie

 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom

 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Det kan fx være pensionsbidrag eller kost og logi. Lønnens udbetalingsterminer

 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid

 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er

 

Er der andre væsentlige vilkår for din ansættelse, skal/kan disse også stå i kontrakten. Det kunne være noget omkring:

 • Særlige uniformer og kørekort i forbindelse med udførelse af jobbet
 • Det kunne være noget omkring vigtigheden af at kunne specielle sprog
 • Det kunne være noget omkring at der er tavshedspligt på arbejdspladsen og hvad den indebærer

Vær opmærksom på at det kan være vigtigt for dig, hvis der er væsentlige ændringer omkring dit ansættelses forhold, at de ændringer også bliver skrevet ind i dit ansættelsesbevis

 

Er du medlem af fagforeningen Rengøring og Service tjekker vi din ansættelseskontrakt eller hjælpe dig hvis du ikke har fået din kontrakt

Skriv et svar