Lønsatser

Du aflønnes af din virksomhed for det arbejde du udfører

Når man ser på hvad du skal aflønnes med, er der som udgangspunkt 3 måder du kan aflønnes på

 

 • Grundtimeløn
 • Grundtimelønnen er en aflønningsats for medarbejdere under 18 år, der ikke er beskæftiget med præstationsløns opgaver

 

 • Den normale timeløn
 • Den normale timeløn er alene aflønningsatsen for medarbejdere over 18 år

 

 • Præstationsløn
 • Præstationslønnen er gældende hvor arbejdet er specielt opmålt efter et anerkendt princip for arbejde og tidstudie

 

Tillæg til din normale løn

Servicetillæg

For samtlige arbejdstimer betales et servicetillæg  på kr. 3,65 pr. time

 

Faglært tillæg

Medarbejdere der har gennemført erhvervsuddannelsen for rengørings assistenter, får følgende tillæg

 

Uddannelse

Serviceassistent                  4,00 kr. pr. time

Rengørings teknikker          2,50 kr. pr time

 

Der er særlige tillæg, ved forskellige opgaver du udfører

Der er særlige tillæg ved arbejde på søn og helligdage og juleaftensdag kl. 00.00 –  24.00, samt 1. maj kl. 12.00 – 24.00

 • Der betales et særligt tillæg for arbejde, hvis du har patruljetjeneste
 • Der betales et særligt genetillæg, hvis dit arbejde er af særlig smudsig karakter
 • Der betales et særligt tillæg ved udførelse af hoved rengøring
 • Der betales et særligt tillæg, skurtillæg, hvis du arbejder over 4 timer og ikke har adgang til et spisested
 • Når virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser, betales du for transporttid og transportudgifter
 • Såfremt arbejdstiden – uden at det er varslet dagen før – forlænges med mere end 1 time, betales du med et varskotillæg

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvad du skal have i Grundtimeløn, normaltimeløn og præstationsløn

15/3-14 15/3-15 15/3-16
Grundtimeløn 101,09 102,81 104,66
Normaltimeløn 117,83 120,08 122,48
Præstationsløn 131,41 133,66 136,06

Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller fagforeningen Rengøring og Service, hvis du er i tvivl

Skriv et svar