Urafstemning gav klar afgørelse

 

 I perioden 13. november 2017 til og med 23. november 2017 er der blevet afviklet urafstemning blandt medlemmerne i Landssammenslutningen for Rengøring og Service.

Medlemmerne skulle tage stilling til Landssammenslutningens eventuelle udmeldelse af Serviceforbundet.

Afstemningen er nu afsluttet, stemmerne talt op, og blandt de afgivne stemmer var der 83,8% der stemte ja til udmeldelse, 12% stemte nej og 4,2% stemte blankt.

I henhold til Serviceforbundets gældende vedtægt er det således nu muligt for Landssammenslutningen for Rengøring og Service at forlade Serviceforbundet.

Landssammenslutningen for Rengøring og Service vil nu indlede forhandlinger med 3F Privat Service Hotel & Restauration med henblik på at finde enighed omkring en samling af brancheområdet i netop 3F Privat Service Hotel & Restauration.